Warszawa

Włochy, Budki Szczęśliwickie

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Cena
2 600 000 PLN
Cena za m2
731,16 PLN
Powierzchnia działki
3 556 m2
Powierzchnia działki - jednostka
m2
Przeznaczenie działki
Usługowa
Numer oferty
4820/3278/OGS

Opis nieruchomości

Działka zlokalizowana w rejonie Budek Szczęśliwicki, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową (symbol U). W mpzp ustala się następujące przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu:
1) przeznaczenie terenu:
a) usługi nieuciążliwe, usługi związane z obsługą motoryzacji oraz obiekty
produkcyjne i usługi uciążliwe, których uciążliwość nie wykracza poza teren
inwestycji,
b) d puszcza się realizację wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych,
c) dopuszcza się realizację lokali mieszkalnych wbudowanych w budynki usługowe;
2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
a) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,0 z uwzględnieniem ustaleń
lit.b,
b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,5 pod warunkiem, że jednym
pozwoleniem na budowę jest objęty teren o powierzchni nie mniejszej niż 3500m2
oraz zrealizowano jeden z tuneli o których mowa w ustaleniach dla terenów 1KDGP
i 2KD-D, łączący obszar planu z obszarem położonym po wschodniej stronie
terenów kolejowych,
c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 50%,
d) m inimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 40%,
e) maksymalna wysokość zabudowy – 12m,
f) minimalna wysokość zabudowy – 4m,
g) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych – 3,
h) maksymalny poziom projektowanego terenu – 33,5m,
i) spadek dachu – do 10 stopni;,
j) powierzchnia użytkowa noworealizowanych lokali mieszkalnych w budynkach
usługowych, nie może mieć więcej niż 40% powierzchni użytkowej całego
budynku, przy czym powierzchnia użytkowa tych lokali w jednym budynku nie
może wynosić więcej niż 300m2;
Działka zlokalizowana w bliskiej doległości do planowanej trasy NS i blisko terenów torów kolejowych.
Działka zlokalizowana jest przy drogach gminnych (możliwość wjazdu z 2 stron), kształt ok. 30 m x 120 m.

Parametry dodatkowe

  • Plan miejscowy: Plan zagospodarowania przestrzennego
  • Przeznaczenie działki w planie lub studium: Tereny usług

Mapa

Kontakt

"Asean-Development" Sp. z o.o. - Real Estate Support & Consulting

Telefon:
22 490-29-29, 666-535-888, 666-908-999
E-mail:
office@e-development.pl

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Azjatyckie Biuro Nieruchomości \"Asean-Development\" Sp. z o.o. dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest Azjatyckie Biuro Nieruchomości \"Asean-Development\" Sp. z o.o. z siedzibą w Wólka Kosowska (05-552) przy Nadrzeczna 3b lok. b-2. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).