Wólka Kosowska

Wyślij znajomemu


 

Parametry

Cena
16 290 000 PLN
Cena za m2
300 PLN
Powierzchnia działki
54 300 m2
Prąd
Tak
Gaz
Tak
CO Miejskie
Tak
Numer oferty
5085/3278/OGS

Opis nieruchomości

Dzialka bezposrednio samej Al. Krakowskiej w Marysinie , gm. Lesznowola, k. Wólki Kosowskiej.  Działka posiada dostęp od Alei Krakowskiej (szerokość 90 m) oraz drugi od ulicy gminnej. Dzialka o korzystnych wymiarach, objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
- przód działki (od Alei Krakowskiej) - ok. 2 ha, posiada status działki usługowej (symbol "U")
- tył działki (ok. 3,5 ha), posiada status działki usługowo-mieszkaniowej (symbol "U/M")
Dzialka uzbrojona, media miejskie: kanalizacja, woda, prad, gaz. 
W zakresie przeznaczenia terenów oznaczonych symbolem U ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – usługi z zakresu handlu detalicznego w obiektach o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2, biur, administracji, obsługi finansowej, gastronomii, usług bytowych i rzemiosła, sportu, rekreacji, turystyki, oświaty, opieki społecznej, kultury, zdrowia, nauki;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) składy, magazyny;

b) warsztaty samochodowe, inne usługi transportowe i motoryzacyjne;

c) zieleń urządzona, w tym zadrzewienia i zakrzewienia,

d) zachowanie i rozbudowa i przebudowa istniejącej funkcji mieszkaniowej.

3). W zakresie zasad zagospodarowania terenów oznaczonych symbolem U ustala się:

- maksymalną intensywność zabudowy – 0,7;

- minimalną powierzchnię działki przeznaczonej pod nową zabudowę – 1000 m2;

- maksymalny procent zabudowy – 60%;

- minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 30%.
- maksymalna wysokość zabudowy – nie więcej niż 12,0 m, a dla budynków przeznaczonych dla wysokiego składowania – 14,0 m;

- geometria dachów – płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci do 45o.

W zakresie przeznaczenia terenów oznaczonych symbolem U/M ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) usługi nieuciążliwe w tym: usługi handlu, biur, gastronomii, administracji, oświaty, zdrowia, sportu, turystyki, rekreacji i kultury;

b) rzemiosło,

c) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie domów wolnostojących i bliźniaczych;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) składy i magazyny;

b) zieleń urządzona, w tym zadrzewienia i zakrzewienia;

c) wewnętrzne drogi dojazdowe niezbędne dla obsługi zespołów zabudowy oraz parkingi i garaże;

d) usługi motoryzacyjne i transportu.

3) W zakresie zasad zagospodarowania terenów oznaczonych symbolem U/M ustala się:

- maksymalną intensywność zabudowy – 0,7;

- minimalną powierzchnię działki przeznaczonej pod nową zabudowę – 1000 m2

- maksymalny procent zabudowy – 50%;

- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 30%,

- maksymalna wysokość zabudowy:

a) nie więcej niż 12,0 m dla budynków mieszkalnych, magazynowych i usługowych, oraz 6,0 m dla garaży i budynków gospodarczych;

b) na terenie 4U/M na działce o numerze ewidencyjnym 312 dopuszcza się realizację budynku lub części budynku, który może mieć wysokość większą niż maksymalna wysokość zabudowy określona dla całego terenu, jednak nie przekraczającą 14,0 m i na powierzchni zabudowy nie większej niż 10% całej działki budowlanej.

2) geometria dachów – płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci do 45o.

Kontakt

Azjatyckie Biuro Nieruchomości "Asean-Development" Sp. z o.o.

Telefon:
22 490-29-29, 666-535-888, 666-908-999
E-mail:
office@e-development.pl

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Azjatyckie Biuro Nieruchomości \"Asean-Development\" Sp. z o.o. dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest Azjatyckie Biuro Nieruchomości \"Asean-Development\" Sp. z o.o. z siedzibą w Wólka Kosowska (05-552) przy Nadrzeczna 3b lok. b-2. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).