Wólka Kosowska

Wyślij znajomemu


 

Parametry

Cena
5 940 000 PLN
Cena za m2
330 PLN
Powierzchnia działki
18 000 m2
Prąd
Tak
Gaz
Tak
CO Miejskie
Tak
Numer oferty
5084/3278/OGS

Opis nieruchomości

Działka w Wólce Kosowskiej, przy trasie Warszawa-Kraków. Działka jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego pod symbolem U/M. Maksymalna powierzchnia zabudowy 70%. Wjazd i wyjazd bezpośrednio od Al. Krakowskiej, dojazd do samej działki drogą prywatną (ok. 130 m od Alei Krakowskiej) o szerokości 8,5 m. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta, szerokość działki ok 76 m2 głębokość działki ok. 210 m.  Media: w odległości 130 m (przy drodze): gaz, woda miejska, prąd. 
Zapisy w mpzp:
Dla terenów zabudowy usługowo-mieszkaniowej oznaczonych symbolem literowym UM ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe:

- zabudowa usługowa,

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, jednolokalowa;

- rzemiosło,

b) przeznaczenie dopuszczalne:

- usługi publiczne,

- usługi wbudowane w budynki mieszkalne,

- składy i magazyny,

- hotele,

- wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe,

- zieleń urządzona,

- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

- drogi wewnętrzne, dojścia, dojazdy, utwardzenia, parkingi;

2) zakazuje się lokalizacji:

a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej i szeregowej,

b) na jednej działce budowlanej więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

wolnostojącego o więcej niż jednym lokalu;

c) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług publicznych w odległości mniejszej niż 12 m

od linii rozgraniczającej drogi o symbolu literowym KDGP;

3) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejących budynków;

4) zasady kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz kształtowania ładu przestrzennego:

a) maksymalna intensywność zabudowy - 1,2,

b) minimalna intensywność zabudowy - 0,001,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 60%,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki

budowlanej - 30%,

e) maksymalna wysokość zabudowy - 12,0 m,

f) geometria dachu - dachy płaskie lub dwuspadowe, wielospadowe o nachyleniu głównych połaci

dachowych do 45º;
Kontakt

Azjatyckie Biuro Nieruchomości "Asean-Development" Sp. z o.o.

Telefon:
22 490-29-29, 666-535-888, 666-908-999
E-mail:
office@e-development.pl

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Azjatyckie Biuro Nieruchomości \"Asean-Development\" Sp. z o.o. dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest Azjatyckie Biuro Nieruchomości \"Asean-Development\" Sp. z o.o. z siedzibą w Wólka Kosowska (05-552) przy Nadrzeczna 3b lok. b-2. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).